ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ใบสั่งจ้างเลขที่ 308/2563
ว้นที่ข่าว : 07/08/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ระหว่างวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2563 รวม 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 07/08/2563
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 สัญญาซื้อชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ว้นที่ข่าว : 07/08/2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 07/08/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 301/2563
ว้นที่ข่าว : 07/08/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 305/2563
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบปกและถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 304/2563
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจัดซื้อหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 80 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 306/2563
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 303/2563
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ใบสั่งซื้อเลขที่ 302/2563
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 297/2563
ว้นที่ข่าว : 05/08/2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 05/08/2563
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3,280 รายการ