ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
รับสมัครฝึกอบรม "การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ"(สพร.11สุราษฯ)4 - 10 มิ.ย61
ว้นที่ข่าว : 06/03/2561
รับสมัครฝึกอบรม "การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ"(สพร.6ขอนแก่น) 26มีค-3เม.ย.61
ว้นที่ข่าว : 06/03/2561
รับสมัครฝึกอบรม "การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ"(สพร.7อุบลฯ)21-27พ.ค.61
ว้นที่ข่าว : 06/03/2561
... รับสมัครฝึกอบรม "การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ"(วิทยาลัยการแรงงาน)
ว้นที่ข่าว : 26/02/2561
อบรม "ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 18 ชม"(31มค-2กพ61)
ว้นที่ข่าว : 26/02/2561
รับสมัครฝึกอบรม "การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ"(สพร.18อุดรธานี) 5-11มี.ค.61
ว้นที่ข่าว : 26/02/2561
รับสมัครฝึกอบรม "การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (สพร.3ชลบุรี)21-26พ.ค.61
ว้นที่ข่าว : 26/01/2561
รับสมัครฝึกอบรม "การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (ม.สวนดุสิต จ.ตรัง)
ว้นที่ข่าว : 18/01/2561
รับสมัครฝึกอบรมภาษาอาเซียน 3 ภาษา (พม่า / อินโดนีเซีย / เวียดนาม) ปีงบประมาณ 2560
ว้นที่ข่าว : 21/01/2560
รับสมัครฝึกอบรม "ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน" 30 ม.ค. - 3 ก.พ.2560
ว้นที่ข่าว : 21/01/2560
รับสมัครฝึกอบรม "การบริการอาหารและเครื่องดืม" (24-27 ม.ค.60)
ว้นที่ข่าว : 05/01/2560
รับสมัครฝึกอบรม "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" (ม.ค. - ก.พ.60)
ว้นที่ข่าว : 05/01/2560
รับสมัครฝึกอบรม "การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)" รุ้นที่ 5 และ 6
ว้นที่ข่าว : 05/01/2560
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ"
ว้นที่ข่าว : 05/01/2560
รับสมัครฝึกอบรม "การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ e-Commerce" (23 - 27 ม.ค.60)
ว้นที่ข่าว : 05/01/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 30 ชั่วโมง (19 - 23 ธ.ค. 2559)
ว้นที่ข่าว : 16/12/2559
รับสมัครฝึกอบรม "ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน" (19-23 ธ.ค.59)
ว้นที่ข่าว : 28/11/2559
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) รุ่นที่ 4 และ 5 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560)
ว้นที่ข่าว : 28/11/2559
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรียนฟรี ทำเป็นมีรายได้ไวเพียงเรียนแค่ 2 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 28/11/2559
รับสมัครฝึกอบรม “การบริการอาหารและเครื่องดื่ม” (21 - 25 พ.ย.2559)
ว้นที่ข่าว : 31/10/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 21 รายการ