ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานทางทะเล ครั้งที่ 1/2563 แบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
ว้นที่ข่าว : 19/06/2563
EEC Model short course
ว้นที่ข่าว : 19/06/2563
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ปี 2563
ว้นที่ข่าว : 13/02/2563
แบบสำรวจความคิดเห็น (ร่าง) รูปแบบหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563
ว้นที่ข่าว : 30/08/2562
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตฯ
ว้นที่ข่าว : 26/08/2562
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกจัดกิจกรรมลดขยะ
ว้นที่ข่าว : 20/03/2562
ตัวอย่าง ข่าวไล่ออกข้าราชการทุจริต
ว้นที่ข่าว : 18/03/2562
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ว้นที่ข่าว : 18/03/2562
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ฝึก EEC
ว้นที่ข่าว : 16/12/2561
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ว้นที่ข่าว : 23/08/2561
ประชุมพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมในฐานข้อมูล Data Center
ว้นที่ข่าว : 22/08/2561
การฝึกอบรมการควบคุมระบบอัตโนมัติ ณ จังหวัดขอนแก่น
ว้นที่ข่าว : 22/08/2561
ตรวจติดตามการดำเนินงานเป็นสถานฝึกอบรมคนครัวบนเรือ ณ กรุงเทพมหานคร
ว้นที่ข่าว : 19/07/2561
ตรวจติดตามการดำเนินงานเป็นสถานฝึกอบรมคนครัวบนเรือ ณ จังหวัดพิษณุโลก
ว้นที่ข่าว : 17/07/2561
ตรวจติดตามการดำเนินงานเป็นสถานฝึกอบรมคนครัวบนเรือ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ว้นที่ข่าว : 17/07/2561
ตรวจติดตามการดำเนินงานเป็นสถานฝึกอบรมคนครัวบนเรือ ณ จังหวัดตรัง
ว้นที่ข่าว : 13/07/2561
ปฐมนิเทศยุวแรงงาน เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน (1 เม.ย.61)
ว้นที่ข่าว : 04/07/2561
ประชุมหารือการปรับปรุงประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหารือการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ(14มี.ค.61)
ว้นที่ข่าว : 04/07/2561
การประชุมหารือการจัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน (13 มี.ค.61)
ว้นที่ข่าว : 04/07/2561
การประชุมหารือการจัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน ครั้งที่ 2 (28มี.ค.61)
ว้นที่ข่าว : 04/07/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 26 รายการ