รับสมัครผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในสถานประกอบการด้านนวด/สปา เข้าอบรมหลักสูตรสปาตะวันตก(หัตถบำบัด) ระดับ1 (30 ช.ม.)
...

รับสมัครผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในสถานประกอบการด้านนวด/สปา
เข้าอบรมหลักสูตรสปาตะวันตก(หัตถบำบัด) ระดับ1 (30 ช.ม.)
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
คัดเลือกตามคุณสมบัติและสัมภาษณ์ 

เอกสารการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน (อายุ 18 ปี ขึ้นไป)
3. สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานสปา (หัตถบำบัด) ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ วุฒิบัตรผ่านฝึกสปา (หัตถบำบัด) ไม่น้อยกว่า 100 ช.ม. หรือ มีวุฒิบัตรผ่านฝึกนวดไทยไม่น้อยกว่า 150 ช.ม. อย่างใดอย่างหนึ่ง
4. แบบตอบรับการฝึกอบรม หรือหนังสือส่งตัวจากผู้ประกอบการ /เจ้าของร้าน หรือ ถ้าเป็นเจ้าของร้านให้ใช้หลักฐานว่าเป็นเจ้าของร้าน

ช่องทางการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง : ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบตอบรับการฝึกอบรม จัดเอกสารตามคุณสมบัติในหลักสูตรที่จะเข้าฝึกอบรม ยื่น ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน (กลุ่มงานอุตสาหกรราบริการ) กรมพัฒนาฝีมือ กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม
2. สมัครทางโทรสาร : ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบตอบรับ จัดเอกสารตามคุณสมบัติในหลักสูตรที่จะเข้าฝึกอบรม Fax 02 245 4317 ถึงคุณศริญญา ศิริสัตพลี
3. สมัคร E-mail : labour_college@yahoo.co.th หรือ college@dsd.go.th กรอกใบสมัครจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ระบุ

กำหนดการสำคัญ
- 4 ธ.ค. 58 ปิดรับสมัคร
- 8 ธ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์
- 14 ธ.ค. 58 วันนัดสัมภาษณ์
- 15 ธ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
- 21-25 ธ.ค. 58 ดำเนินการฝึกอบรม

ตรวจสอบสถานะการสมัคร 
โทร 0 2245 1707 ต่อ 321 คุณศริญญา ศิริสัตพลี


ว้นที่ข่าว : 11/11/2558 0:00:00
ไฟล์แนบ ::แบบตอบรับการฝึกอบรม/ทดสอบฯ ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ