หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมหลักสูตร “การประกอบอาหารไทย 4 ภาค”
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมหลักสูตร “การประกอบอาหารไทย 4 ภาค”
รายละเอียด

ฝึกอบรมหลักสูตร “การประกอบอาหารไทย 4 ภาค”

 (14 - 16 กันยายน 2559)

ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
14 กันยายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
16 กันยายน 2559