หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แบบสำรวจความคิดเห็น (ร่าง) รูปแบบหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

...


ว้นที่ข่าว : 30/08/2562