หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
รับสมัครฝึกอบรม "การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ"(สพร.6ขอนแก่น) 26มีค-3เม.ย.61

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

 (Food and Catering) 

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

 

รุ่น 1   = 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2561

 

ค่าลงทะเบียน -2,500 บาท-

 

ติดต่อ 043-468234-5ต่อ145

 

กำหนดการคนครัวบนเรือ2561


ว้นที่ข่าว : 06/03/2561