หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
... รับสมัครฝึกอบรม "การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ"(วิทยาลัยการแรงงาน)

ข่าวฝึกอบรม

...

การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

 (Food and Catering) 

ณ วิทยาลัยการแรงงาน

รุ่น 3   = 9 - 24 มีนาคม 2561

รุ่น 4   = 23 - 28 เมษายน 2561

รุ่น 5   = 21 - 26 พฤษภาคม 2561

รุ่น 6   = 18 - 23 มิถุนายน 2561

รุ่น 7   = 23 - 28 กรกฎาคม 2561

รุ่น 8  = 20 - 25 สิงหาคม 2561

 

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

รายละเอียดตามภาพแนบ

ติดต่อ 02-2454317

 

กำหนดการคนครัวบนเรือ2561


ว้นที่ข่าว : 26/02/2561