หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก


นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด
ชื่อ - นามสกุล : นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

วัน/เดือน/ปีเกิด : ว่าง

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน

ว่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ว่าง