ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 21/12/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
ว้นที่ข่าว : 12/12/2561
ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
ว้นที่ข่าว : 12/12/2561
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ