ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
พัฒนาแรงงานนนท์ เดินหน้าตามแผนขับเคลื่อนกำลังคนภาคธุรกิจบริการด้านแพทย์แผนไทย
ว้นที่ข่าว : 30/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ ปั้นหัวหน้างาน เอแอลที เทเลคอม ต่อยอดสู่การพัฒนาองค์กร
ว้นที่ข่าว : 28/11/2560
สนพ.นบ.สร้างอาชีพเสริม ผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้อนุบาล
ว้นที่ข่าว : 28/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ พัฒนาทักษะดันช่างไฟเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ พัฒนาทักษะช่างไฟ SMART ก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ ทดสอบฝีมือช่างก่ออิฐ บ.ดันย่า
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
สนพ.นนท์ ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ แก่ 44 บุคลากรจากสปก.ในพื้นที่
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ พัฒนาทักษะช่างแอร์เตรียมพร้อมรองรับกม.เพิ่มเติม
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
พัฒนาฝีมือนนท์สร้างแรงบันดาลใจเสริมรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
ว้นที่ข่าว : 26/11/2560
หลักพัฒนาแรงงานนนท์ เดินหน้าตามแผนขับเคลื่อนกำลังคนภาคธุรกิจบริการ
ว้นที่ข่าว : 26/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ เดินหน้าตามแผนขับเคลื่อนกำลังคนภาคธุรกิจบริการด้านแพทย์แผนไทย
ว้นที่ข่าว : 26/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ เดินหน้าตามแผนขับเคลื่อนกำลังคนภาคธุรกิจบริการด้านแพทย์แผนไทย
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์เสริมศักยภาพแรงงานด้านไฟฟ้า ก่อนทดสอบมาตรฐานฯและประเมินฯตาม กม.บังคับ
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ จับมือผู้ประกอบการเสริมทักษะแม่ครัว สร้างคุณภาพอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
พัฒนาแรงงานนท์สร้างแรงงานที่มีคุณภาพป้อนตลาดแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ พัฒนาศักยภาพด้านภาษา แก่ผู้ใช้แรงงาน
ว้นที่ข่าว : 20/11/2560
สนพ.นบ.มอบวุฒิบัตร จบฝึก เทคนิคการสอนงาน แก่ 30 หนง. จาก 14 สปก
ว้นที่ข่าว : 17/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ เสริมกลยุทธ์การแข่งขันสร้างธุรกิจโลจิสติกส์ให้เข้มแข็ง
ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ ปั้นหัวหน้างาน 14 สปก.ต่อยอดสู่การพัฒนาองค์กร
ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
สนพ.นบ. เร่งเสริมฝีมือช่างเย็บจักรอุตสากรรม เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น
ว้นที่ข่าว : 15/11/2560
รายการที่ 21 - 40 จากทั้งหมด 134 รายการ