ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
พัฒนาแรงงานนนท์ หนุนพนักงานนวดไทย เสริมทักษะสร้างฝีมือ ตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี
ว้นที่ข่าว : 07/02/2561
พัฒนาแรงงานนนท์ เสริมทักษะ ภาษาจีน หวังสร้างโอกาสในการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 07/02/2561
พัฒนาแรงงานนนท์มอบวุฒิบัตรฝึกจบ การควบคุมความสูญเปล่า 7 ประการ ฯ
ว้นที่ข่าว : 02/02/2561
พัฒนาแรงงานนนท์ จับมือผู้ประกอบการเสริมทักษะแม่ครัว สร้างคุณภาพอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
พัฒนาแรงงานนนท์ สร้างทักษะช่างยนต์
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
พัฒนาแรงงานนนท์ เสริมกลยุทธ์การแข่งขันสร้างธุรกิจโลจิสติกส์ให้เข้มแข็ง
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
พัฒนาแรงงานนนท์พัฒนาศักยภาพลูกจ้างเตรียมพร้อมเข้าสู่กฎหมายบังคับ
ว้นที่ข่าว : 17/01/2561
พัฒนาแรงงานนนท์ ทบทวนความรู้และประสบการณ์ พร้อมทดสอบพนง.นวดไทย
ว้นที่ข่าว : 27/12/2560
พัฒนาแรงงานนนท ์โชว์ผลงานตัดชุดราตรี ก่อนส่งฝึกต่อในสปก.
ว้นที่ข่าว : 27/12/2560
พัฒนาแรงงานนนท์มอบวุฒิบัตรฝึกจบ 3 สาขา
ว้นที่ข่าว : 27/12/2560
พัฒนาฝีมือแรงงานนนท์ พัฒนาแรงงานป้อนภาคธุรกิจบริการ
ว้นที่ข่าว : 13/12/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ หนุนแรงงานนอกระบบ มีอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 13/12/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ หนุนพนักงานนวดไทย เสริมทักษะสร้างฝีมือ ตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี
ว้นที่ข่าว : 07/12/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ เดินหน้าตามแผนขับเคลื่อนกำลังคนภาคธุรกิจบริการด้านแพทย์แผนไทย
ว้นที่ข่าว : 30/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ ปั้นหัวหน้างาน เอแอลที เทเลคอม ต่อยอดสู่การพัฒนาองค์กร
ว้นที่ข่าว : 28/11/2560
สนพ.นบ.สร้างอาชีพเสริม ผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้อนุบาล
ว้นที่ข่าว : 28/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ พัฒนาทักษะดันช่างไฟเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ พัฒนาทักษะช่างไฟ SMART ก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
พัฒนาแรงงานนนท์ ทดสอบฝีมือช่างก่ออิฐ บ.ดันย่า
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
สนพ.นนท์ ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ แก่ 44 บุคลากรจากสปก.ในพื้นที่
ว้นที่ข่าว : 27/11/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 127 รายการ