พัฒนาแรงงานนนท์ทดลองทดสอบคนคุณภาพก่ออิฐมวลเบา ระดับ2
...
...
...
...

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า สนพ.นบ. ร่วมกับ กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ2 ซึ่งเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษารองรับ ตามนโยบาย Thailand 4.0  ให้แก่พนักงาน บริษัท เวสท์คอน จำกัด บริษัทควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท ฤทธา จำกัด รวม 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี


ว้นที่ข่าว : 14/3/2562 15:06:45
ปิดหน้าจอ