ประกาศผผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
...

 ตามประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น

  ปรับปรุงและซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุวรรณ ๒๕๖๐ ก่อสร้าง โดยเสนอราคาต่ำสุดจากจำนวนผู้เสนอราคาทั้งหมดจำนวน ๙ ราย  ประกาศตามเอกสารแนบ

   

ไฟล์แนบ ::ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ