ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
...
...

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๕๕๔ รายการ ตามรายละเอียด

 
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ