หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมช่างเย็บจักรอุตสากรรม
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมช่างเย็บจักรอุตสากรรม
รายละเอียด รับสมัครฝึกอาชีพช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
5 เมษายน 2562
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
25 เมษายน 2562