หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาแรงงานนนท์ บริการตรวจเช็คยานพาหนะก่อนเดินทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์(ก่อนเทศกาลสงกรานต์) ระหว่างวันที่ 2 - 10 เมษายน 2562 ภายใต้โครงการ คลินิกช่าง "กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์" ประจำปี พ.ศ. 2562  


ว้นที่ข่าว : 10/04/2562