หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาแรงงานนนท์ สร้างองค์ความรู้ให้นักศึกษา มก. ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีเผยว่า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชานวัตกรรมอาคาร เข้าศึกษา ดูงาน สนพ.นบจำนวน 32คน เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน ในหัวข้อการเรียนเทคโนโลยีทางอาคาร สำหรับอาคารขนาดเล็ก ตลอดจนการเรียนรู้เทคนิคการก่ออิฐและฉาบปูนซีเมนต์พื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพสถาปนิก ต่อไปอนาคต ณ โรงฝึกงานช่างก่อสร้าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี


ว้นที่ข่าว : 13/02/2562