หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารดาวน์โหลด


ว้นที่ข่าว : 12/12/2561
ไฟล์แนบ ::1. ประกาศสำนักงานฯ ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::2. แบบอาคารอำนวยการ ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::3. แบบอาคารหอพัก ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::4. แบบอาคารพัสดุกลาง ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::5. แบบ ปร.4 แผ่น 1 ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::6. แบบ ปร.4 แผ่น 2 ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::7. แบบ ปร. 5(ก) ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::8. แบบ ปร.6 ดาวน์โหลด