หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
...
...

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๕๕๔ รายการ ตามรายละเอียด

 

ว้นที่ข่าว : 12/12/2561
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด