หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ พัฒนาทักษะอาชีพแรงงานนอกระบบ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

นายชัยชนะ  เดชแพ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 สนพ.นบ. ได้จัดฝึกอบรม ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง สาขาการทำเก้าอี้จากยางรถยนต์ และ ศิลปะการปักริบบิ้น รวม 40 คน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี


ว้นที่ข่าว : 14/11/2561