หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาแรงงานนนท์ ร่วมเตรียมศักยภาพแรงงานหนุนทดลองทดสอบฯช่างท่อสุขภัณฑ์

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักพัฒนามาตรฐานและฝีมือแรงงาน  ดำเนินการจัดทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างท่อและข้อสอบภาคสุขภัณฑ์ ปรับปรุงใหม่ ระดับ 1 ทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถ มีสถานประกอบกิจการด้านก่อสร้าง ส่งพนักงานเข้าร่วมดังนี้ บริษัท ฤทธา จำกัด บริษัท ว.ไชยา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท กรีธา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และบริษัทไทยทาทา ซาโก จำกัด ในเขตจังหวัดนนทบุรี  จำนวน15 คน เพื่อปรับปรุงและให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนทันต่อการเจริญเติบโต ด้านที่อยู่ อาศัยในปัจจุบัน เพื่อความสมบูรณ์ของแบบทดสอบฯ ก่อนนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 


ว้นที่ข่าว : 26/10/2561