หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐฝึกผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เยี่ยมชมการฝึกอบรม ตามโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนทบุรี ในกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 18 ชั่วโมง สาขาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน จำนวน 24 คน และ การทำศิลปะประดิษฐ์ (ปักริบบิ้น) 25 คน 


ว้นที่ข่าว : 08/06/2561