หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ kick off ฝึกอาชีพ ทำขนมไทย ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงแรงงานมอบนโยบายให้เป็นวัน kick off โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิตที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีและมีรายชื่อในระบบกระทรวงการคลังพร้อมกันทั่วประเทศนั้น

  สนพ.นบ. ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ สาขาการทำขนมไทย แก่ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561  ณ ตำบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี โดยเน้นการทำขนมไทย สูตรโบราณ อาทิ กาละแมโบราณ ขนมจีบไทย ขนมจีบนก กระทงทอง ค้างคาวเผือก ขนมผักกาด ช่อม่วง ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวตามนโยบายรัฐบาล


ว้นที่ข่าว : 23/05/2561