หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ หนุนแรงงานในพื้นที่มีอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 สนพ.นบ. เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ให้แก่ประชาชนทั่วไปผู้สนใจและแรงงานในสถานประกอบกิจการ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานนนทบุรี เพื่อเสริมทักษะความรู้ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง


ว้นที่ข่าว : 23/05/2561