หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ สร้างเส้นทางอาชีพ สร้างรายได้ หลังเกษียณอายุการทำงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 สนพ.นบ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมศิลปะการปักริบบิ้นสำหรับผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) จำนวน 30 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เพื่อสร้างอาชีพ สร้างทางเลือก สร้างคุณค่าและสร้างรายได้ให้แก่แรงงานกลุ่มดังกล่าว เพื่อไม่ต้องเป็นภาระให้แก่บุตรหลาน "
ว้นที่ข่าว : 08/05/2561