หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาแรงงานนนท์ เดินหน้าแผนพัฒนากำลังคนทดสอบช่างไฟฯ ดันสู่การเป็นช่างฝีมือคุณภาพและถูกกม.

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า "วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภาคทฤษฎี ด้วยระบบ E-testing และทดสอบภาคปฏิบัติ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน สำหรับผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ จะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) เพื่อเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อไป"
ว้นที่ข่าว : 08/05/2561