หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ หนุนพนักงานนวดไทย เสริมทักษะสร้างฝีมือ ตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า “ระหว่างวันที่ 1 ก.พ 2561 ถึง วันที่ 8 มี.ค 2561 สนพ.นบ.ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 20 คน  โดยได้แนะนำให้ทุกคนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ต่อไป หลังจากฝึกจบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และ โอกาสในการมีรายได้ที่สูงขึ้น ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ระบุให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 440 บาท/วัน ระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 580 บาท/วัน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 720 บาท/วัน ประกอบกับการนวดแผนไทยเป็น 1ใน3 รายอุตสาหกรรมหลักในแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดนนทบุรีในสาขาภาคธุรกิจบริการ”


ว้นที่ข่าว : 07/02/2561