หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ เสริมทักษะ ภาษาจีน หวังสร้างโอกาสในการทำงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ)เผยว่า ระหว่างวันที่ 7, 8, 9, 12, 13 กุมภาพันธ์ 2561  สนพ.นบ. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ให้แก่ประชาชนทั่วไป 20 คน เพื่อสร้างทักษะในการสื่อสารและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี


ว้นที่ข่าว : 07/02/2561