หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ จับมือผู้ประกอบการเสริมทักษะแม่ครัว สร้างคุณภาพอาหารไทย

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า “ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค. และ 3-4 ก.พ. 61สนพ.นบ.ได้เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประกอบอาหารไทยให้แก่ ผู้ประกอบอาชีพด้านอาหารไทย จำนวน 32  คน โดยจุดมุ่งหมายนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาหารไทยที่หลากหลายแล้ว ยังต้องการให้ได้รสชาติที่เป็นมาตรฐานอาหารไทย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์ต่อยอดในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาผู้ประกอบอาหารไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีรายได้ และสนใจในการเดินทางไปเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศด้วยเช่นกัน”


ว้นที่ข่าว : 30/01/2561