หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ สร้างทักษะช่างยนต์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า “ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม และ1-2 กุมภาพันธ์ 2561 สนพ.นบ.ได้เปิดฝึกอบรมสาขาการบำรุงรักษารถยนต์ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกล ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี”


ว้นที่ข่าว : 30/01/2561