หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ เสริมกลยุทธ์การแข่งขันสร้างธุรกิจโลจิสติกส์ให้เข้มแข็ง

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

นายชัยชนะ  เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า “ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม และ1-2 กุมภาพันธ์ 2561 สนพ.นบ.จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การควบคุมความสูญเปล่า 7 ประการ ของโลจิสติกส์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ ด้านโลจิสติกส์ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนกำลังคนจังหวัดนนทบุรี ปี 2561-64  ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรีให้มีความยั่งยืนต่อไป”


ว้นที่ข่าว : 30/01/2561