หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือแรงงานนนท์ เดินหน้าพัฒนากำลังคน เสริมศักยภาพแรงงาน ตามกม.บังคับ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า “สนพ.นบ. จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ทั้งนี้ หากผ่านตามเกณฑ์ จะได้รับสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) เพื่อเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 


ว้นที่ข่าว : 30/01/2561