หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาฝีมือแรงงานนนท์ ระดมช่างฝีมือพร้อมสนองนโยบายรัฐสร้างช่างหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศ อดีตผู้รับการฝักที่ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน และช่างอิสระ จำนวน 67 คน ณ ห้องประชุมชั้น1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาทักษะและสร้างช่างชุมชนหมู่บ้านละ1คน และเตรียมความพร้อมการฝึกอาชีพผู้รับสวัสดิการของรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว


ว้นที่ข่าว : 30/01/2561