หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาแรงงานนนท์ บริการตรวจสภาพรถขาเข้ากทม.วันสุดท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่าวันที่ 4 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดของการตั้งจุดบริการ และเป็นวันที่ 2 ของการทำงาน แต่ยังคงมีผู้มาใช้บริการประปราย แบ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ 5 คัน รถยนต์ส่วนบุคคล 2 คัน ที่เข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพเบื้องต้น เติมน้ำกลั่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ทั้งนี้ นอกจาก สนพ.นบ. จะตั้งจุดบริการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะแล้ว ยังเป็นจุดบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น นวดไทย อีกด้วย สำหรับ 7 วันที่ผ่านมา (วันที่ 29 ธันวาคม 2560 -  4 มกราคม 2561) มีผู้เข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพรถ จำนวน 78 คัน บริการนวดผ่อนคลาย จำนวน 58 คน เนื่องด้วย จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดต้นทางในการเดินทางขาออก สู่ภาคเหนือ และ ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีผู้เข้ารับบริการ ในจำนวนไม่มากเท่าไหร่นัก ขณะเดียวกัน ในทางขาเข้าก็เป็นจังหวัดสุดท้ายก่อนเข้าเมือง ทำให้มีผู้ใช้บริการจำนวนไม่มากเช่นเดียวกัน


ว้นที่ข่าว : 12/01/2561