หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาแรงงานนนท์ ทดสอบฝีมือช่างไฟก่อนส่งเข้าขั้นตอนปรเมินฯ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "วันที่ 26 ธันวาคม 2560 สนพ.นบ.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่กรรมการควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนเชอรัล จำนวน 19 คน ซึ่งเมื่อผ่านการทดสอบแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) ทั้งนี้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี สำหรับ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนเชอรัล เป็นหนึ่งในศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี"
ว้นที่ข่าว : 27/12/2560