หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ ทบทวนความรู้และประสบการณ์ พร้อมทดสอบพนง.นวดไทย

ข่าวฝึกอบรม

...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า “ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2560 สนพ.นบ.ได้จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ให้แก่พนักงานนวดไทยจำนวน 28 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ารับบริการแล้ว ยังกระตุ้นให้แรงงานเห็นถึงความสำคัญของการมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่จะนำมาซึ่งค่าจ้างที่สูงขึ้น ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ระบุให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 440 บาท/วัน ระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 580 บาท/วัน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 720 บาท/วัน ตลอดจนการดำเนินตามแผนขับเคลื่อนกำลังคนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งอุตสาหกรรมภาคบริการ เป็น 1ใน3 ที่กำหนดในแผนดำเนินการ”
ว้นที่ข่าว : 27/12/2560