หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท ์โชว์ผลงานตัดชุดราตรี ก่อนส่งฝึกต่อในสปก.

ข่าวฝึกอบรม

...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้ ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) ระยะเวลา 280 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งขณะนี้ครบระยะเวลาฝึกใน สนพ.นบ.แล้ว วันนี้ผู้เข้ารับการฝึกจึงได้นำผลงานการตัดเย็บชุดราตรีจำนวน 4 ชุด มานำเสนอก่อนที่ทั้ง 20 คน จะเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการอีก 1 เดือน จากนั้นจึงจะเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป"
ว้นที่ข่าว : 27/12/2560