หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานนนท์ พัฒนาแรงงานป้อนภาคธุรกิจบริการ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า “ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม - 12 มกราคม 2561 สนพ.นบ.ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ให้แก่แรงงานทั่วไป จำนวน 20 คน เพื่อเสริมศักยภาพแรงงานและดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนกำลังคนจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนการประกอบอาชีพเพิ่มเติมทางด้านธุรกิจบริการ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป ”
ว้นที่ข่าว : 13/12/2560