หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ หนุนแรงงานนอกระบบ มีอาชีพ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2560 สนพ.นบ.ได้เปิดฝึกอาชีพเสริม สาขา ศิลปะการตกแต่งผ้าไทย ให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว
ว้นที่ข่าว : 13/12/2560