หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาแรงงานนนท์ ตรวจเยี่ยมบริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์เทค จำกัด พัฒนาทักษะตาม พรบ.2545

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า “วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานฯนนทบุรี มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมพนักงานในสถานประกอบกิจการ ภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ณ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อ.บางบัวทอง บริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์เทค จำกัด อ.บางใหญ่ ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้แก่พนักงาน ใน หลักสูตร การอ่านแบบและการใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น จำนวน 16 คน และ หลักสูตรการพัฒนาการทำงาน จำนวน 21 คน พร้อมเข้าพบผู้บริหารเพื่อสอบถามถึงความต้องการพัฒนาศักยภาพพนักงานในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้”
ว้นที่ข่าว : 17/11/2560