หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ เดินหน้าตามแผนขับเคลื่อนกำลังคนภาคธุรกิจบริการด้านแพทย์แผนไทย

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า “ระหว่างวันที่ 6 – 17 พฤศจิกายน 2560 สนพ.นบ.ดำเนินการเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการนวดแก้อาการ ให้แก่พนักงานนวดไทย จากชมรมฯและสถานประกอบกิจการต่างๆ จำนวน 21 คน เพื่อเสริมศักยภาพแรงงานและดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนกำลังคนจังหวัดนนทบุรี  ตลอดจนสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มเติมทางด้านธุรกิจบริการ”


ว้นที่ข่าว : 09/11/2560