หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์พัฒนาศักยภาพลูกจ้างเตรียมพร้อมเข้าสู่กฎหมายบังคับ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.เผยว่า) “ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2560 สนพ.นบ.ได้เปิดฝึกอบรมช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการและช่างรับเหมาทั่วไป จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เพื่อเตรียมเข้าสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และ การประเมินความรู้ความสามารถตามประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) และหากนายจ้าง จ้างช่างไฟฟ้าฯ ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเข้าทำงาน ก็จะมีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน ขณะที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และผู้ถือหนังสือรับรองฯ จะต้องดำเนินการต่ออายุหนังสือรับรองฯ ล่วงหน้าภายใน 60 วัน"


ว้นที่ข่าว : 07/11/2560