หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ เร่งสร้างอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบสร้างมูลค่าจากยางรถยนต์เก่า

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี  (สนพ.นบ.) เผยว่าวันที่ 6 พฤศจิกายน  2560 สนพ.นบ.ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การทำเก้าอี้จากวัสดุเหลือใช้ (ยางรถยนต์) ให้กับแรงงานนอกระบบที่สนใจมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ จำนวน 20 คน เป็นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  ทั้งนี้มีผู้ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมจึงได้จัดอบรมขึ้นอีก 1 รุ่น เพราะมีวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับต้องการสร้างมูลค่าจากเศษวัตถุที่ไม่ใช้งาน โดยจะจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพนี้เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไปที่ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี


ว้นที่ข่าว : 07/11/2560