หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ เปิดฝึกการจัดสวน เน้นปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มทักษะ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า “ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2560 สนพ.นบ.ได้เปิดอบรมการจัดสวน ให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบอาชีพด้านนี้ จำนวน 20 คน เน้นการจัดสวนหย่อมและสวนญี่ปุ่น โดยในวันที่ 3 เป็นการอบรมภาคทฤษฎี วันที่ 4 และ 5 เป็นภาคปฏิบัติ เน้นเพิ่มทักษะและจิตนาการในการจัดสวนเพื่อนำความรู้ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ แก่ตนเองและครอบครัว ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมทั้ง 3 วัน จัดขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี”
ว้นที่ข่าว : 07/11/2560