หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.นบ. เดินหน้ายกระดับช่างเย็บจักรอุตสากรรม เน้นให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สนพ.นบ. เดินหน้ายกระดับช่างเย็บจักรอุตสากรรม เน้นให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว นายชัยชนะ เดช​แพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "สนพ.นบ.ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน จำนวน 60 ชั่วโมง สาขาการเย็บจักรอุตสาหกรรม (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ให้กับกลุ่มช่างเย็บผ้าในจังหวัดนนทบุรี 20 คนระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 - 3 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้แก่แรงงานกลุ่มดังกล่าว ยกระดับฝีมือตนเองให้สูงขึ้น มีเทคนิคในการใช้จักรอุตสากรรมเพิ่มขึ้น เป็นอีกหนทางในการสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวต่อไป"


ว้นที่ข่าว : 07/11/2560