หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ เปิดฝึกการจัดสวน หวังเสริมทักษะคนทำงานด้านนี้

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า “วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สนพ.นบ.ได้เปิดอบรมการจัดสวน ให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบอาชีพด้านนี้ จำนวน 20 คน โดยจะทำการฝึกอบรม 3 วัน เน้นการจัดสวนหย่อมและสวนญี่ปุ่น ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน โดยมุ่งเน้นเพิ่มทักษะและจิตนาการการจัดสวนหย่อมและสวนญี่ปุ่น ให้นำความรู้ รวมถึงเทคนิคต่างๆไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงพัฒนาอาชีพของตนเองในงานประจำ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี”


ว้นที่ข่าว : 03/11/2560