หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ ตรวจเยี่ยมทำเก้าอี้จากยางรถยนต์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า “เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การทำเก้าอี้จากวัสดุเหลือใช้ (ยางรถยนต์) ที่ได้เปิดฝึกให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจมีอาชีพเสริม จำนวน 20 คน ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”


ว้นที่ข่าว : 03/11/2560