หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ ฝึกติดตั้งสุขภัณฑ์ ช่างพร๊อพเพอตี้ เน้นสร้างฝีมือและความชำนาญ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2560 สนพ.นบ.ได้เปิดอบรมสาขาการเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ให้แก่ช่างประจำ บริษัท พร๊อพเพอตี้เพอร์เฟค จำนวน 9 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี โดย ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นการเรียนภาคปฏิบัติหัวข้อการติดตั้งสุขภัณฑ์ เพื่อให้พนักงานได้มีทักษะที่ครบถ้วน พร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อรองรับธุรกิจการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว”


ว้นที่ข่าว : 19/10/2560