หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาแรงงานนนท์ ฝึกช่างเดินท่อ บ.พร๊อพเพอตี้เพอร์เฟค เน้นเพิ่มทักษะสร้างฝีมือและความชำนาญ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า "ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2560 สนพ.นบ.ได้เปิดอบรมสาขาการเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ให้แก่ช่างประจำ บริษัท พร๊อพเพอตี้เพอร์เฟค จำนวน 9 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี โดย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นการเรียนภาคปฏิบัติหัวข้อการเดินท่อ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบปัญหาและสามารถแก้ไขได้ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อรองรับธุรกิจการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่มีอัตราการขยายตัวสูงอย่างรวดเร็ว”
ว้นที่ข่าว : 18/10/2560